Základní informace o osobě oprávněné zprostředkovat spotřebitelský úvěr

Tyto informace jsou poskytovány zájemci (dále jen "zájemce" či "spotřebitel") o spotřebitelský úvěr podle ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Informace poskytuje:

 • Jan Dolní

 • Jáchymovská 233/66, 460 10 Liberec 10

 • IČ: 67227864, DIČ: CZ7512251142

 • Kontakt:

  • Tel: +420 777 303 111

  • Email: info@re-finance.cz

  • Kancelář: Kynická 892, 190 16 Praha 9 (dále jen "zprostředkovatel")

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování spotřebitelského úvěru jako samostatný zprostředkovatel, který při této činnosti:

 1. Neposkytuje radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru.

 2. Nepobírá v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru žádnou odměnu od spotřebitele. Zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby.

 3. V případě, že zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení, informuje spotřebitele s dostatečným předstihem před zprostředkováním daného spotřebitelského úvěru o výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení.

 4. Nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.

 5. Vyřídí přijatou žádost, reklamaci nebo stížnost zájemce v souladu s reklamačním řádem portálu re-finance.cz dostupným na www.re-finance.cz. V případě, že zájemce není s vyřízením spokojen, může k rukám společnosti podat v téže věci další reklamaci či stížnost.

Spotřebitel je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává.

Zprostředkovatel tímto informuje spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení případného sporu se zprostředkovatelem prostřednictvím Finančního arbitra (více na www.finarbitr.cz). Právo spotřebitele obrátit se na soud tímto není dotčeno.

Dohled nad činností zprostředkovatele vykonává v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká obchodní inspekce (více na www.coi.cz).